Công ty cổ phần chuyển phát nhanh CTLink

THÔNG TIN CẦN BIẾT


Quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và thời gian giải quyết khiếu nại

I. THỜI HIỆU VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

    1. Thời hiệu khiếu nại

         - 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố

         - 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

     2. Thời gian giải quyết khiếu nại

         - Thời gian giải quyết khiếu nại: 10 ngày từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng bằng văn bản

         - Thời hạn bồi thường thiệt hại: Không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại

           Trong thời hạn quy định trên, bên nhận khiếu nại phải giải quyết khiếu nại và thông báo cho bên khiếu nại biết; trường hợp quá thời hạn quy định trên mà bên khiếu nại không nhận được thông báo trả lời hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của bên nhận khiếu nại thì có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp.

II. TRÁCH NHIỆM BỔI THƯỜNG THIỆT HẠI

     1. Nguyên tắc bồi thường của CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK

        -  CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK xác định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng, doanh nghiệp theo quy địnhcủa công ty, nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định trong Luật Bưu chính (Số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2011)

       -  CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với thư, tài liệu, bưu gửi tại địa điểm và thời điểm mà thư, tài liệu, bưu gửi được chấp nhận. Trong trường hợp thư, tài liệu, bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.

          Trong trường hợp tài liệu, bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi một phần được xác định trên cơ cở thiệt hại thực tế nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.

       - Tiền bồi thường thiệt hại được chi trả bằng đồng Việt Nam

       - CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính mà hai bên đã thỏa thuận.

     2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

       a. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của  CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK:

           Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của  CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK được thực hiện trên cơ sở: Mẫu phiếu gửi hoặc hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính giữa CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK và khách hàng theo quy định của Luật Bưu chính:

        - Trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc suy suyển toàn bộ bưu gửi đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng).

        - Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

        - Trường hợp không đảm bảo chỉ tiêu chất lượng toàn trình đã công bố và khách hàng có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian đó, CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK sẽ hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng cho khách hàng.

        - Cước dịch vụ này không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK cam kết thực hiện đúng trách nhiệm bồi thường thiệt hại đảm bảo phù hợp với khoản 5 điều 40 Luật Bưu chính (Mức bồi thường thiệt hại không được thấp hơn mức bồi thường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định)

       b. CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK không bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

        - Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi hoặc khách hàng không có chứng từ xác nhận việc sử dụng dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN CTLINK

       - Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi

       - Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và mất mát, suy chuyển, hư hỏng bưu gửi

       - Bưu gửi đó được phát theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ và người nhận dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.

       - Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam

       - Khiếu nại quá thời hạn quy định của công ty

     3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ

         Người sử dụng dịch vụ bưu chính phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty và các bên liên quan theo quy định của pháp luật khi gửi chuyển phát bưu gửi cấm gửi.

Liên hệ đặt hàng
Hà Nội :
0972.306.958
0243.558.1010
Hồ Chí Minh :
0903.003.819
0904.530.369
Liên hệ khiếu nại
Hà Nội :
0904.530.369
02462.940.777
Hồ Chí Minh :
0903.003.819
028.6682.6750
Video clip

 

Đối tác - khách hàng

Viettin Bank
Sơn Hà Nội - Sơn Nova
DHL Express
UPS Express
Fedex Express
Cotec Contruction
big c
coopmaart
bách hoá xanh
lotte
vinmart
Sendo
 Lazada